Naar boven

Welkom bij BSO 100% THUIS

BSO 100% THUIS biedt naschoolse opvang in Amersfoort voor kinderen van 4-12 jaar. 100% THUIS is een particulier, kleinschalig, professioneel en huiselijke BSO waarbij 100% THUIS de kinderen en de ouders het THUIS gevoel wil meegeven.

100% THUIS is goedgekeurd door de GGD en gemeente Amersfoort en voldoet aan alle wettelijke eisen en verplichting en is daarom volgens de nieuwe Wet Kinderopvang opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.

Professionele opvang voor u en uw kind op een excellent niveau, onder andere met een moestuin & de knutsel- en dierenacademie! Wij hebben in ons centrum zowel eenkinderfysiotherapeut als een orthopedagoog die de kinderen observeren en begeleiden. Na overleg met ouders kunnen deze deskundigen op een praktische manier gedegen advies en/ of therapie geven. Ook zijn aan ons centrum eenkinderkapper, een muziekdocente, een sportdocent  enkinderfotograaf verbonden. Ook hebben we in de zomerponyles voor de BSO-kinderen!

100% THUIS draagt zorg voor een veilige en zorgzame plek, waarin het kind, kind kan zijn en zich optimaal kan ontwikkelen. 100% THUIS wil service op maat bieden en flexibel zijn.

Wilt u meer informatie ontvangen en/ of uw kind opgeven voor de BSO dan kunt u contact met ons opnemen: 033-2866410 of mail naar info@100procentthuis.nl
Wij hopen dat u en uw kind(eren) zich 100% THUIS zullen voelen!