Naar boven

Inschrijfformulier

Uw kind kan vanaf 4 jaar in aanmerking komen voor een kindplaats bij BSO 100% THUIS.

Inschrijving geschiedt door middel van een inschrijfformulier, zie hieronder.

Uw kind kan na inschrijving per gewenste datum geplaatst worden tenzij alle kindplaatsen vol zijn. Uw kind zal dan op een wachtlijst worden geplaatst. Plaatsing geschiedt in principe volgens volgorde van aanmelding, echter 2e kinderen hebben altijd voorrang. Desgewenst kunnen we u gastouderopvang aanbieden voor de wachtperiode.

Voer alle gegevens in a.u.b.