Naar boven

Verzekering

BSO 100% THUIS heeft als dienstverlenende organisatie ten behoeve van goed functioneren een aantal verzekeringen afgesloten:

Collectieve ongevallenverzekering

Indien uw kind(eren) tijdens het verblijf op het kindercentrum te maken krijgt met een ongeval is het kindercentrum in staat de hiervoor gemaakte dokters- en tandarts- (etc.) kosten te verhalen op de verzekeringsmaatschappij.

Algemene aansprakelijkheidsverzekering

Indien het kindercentrum (of haar pedagogisch medewerksters) persoons- of goederenschade aanricht is zij in staat dit te verhalen op de verzekeringsmaatschappij. Uitzondering hierop is de schade aan kleding ingeval van knutselen of het verloren gaan van bijvoorbeeld een knuffeldier. De pedagogisch medewerksters zullen ten alle tijden beschadiging van de kleding van uw kind(eren) proberen te voorkomen. Mocht het zich toch voordoen is dit voor eigen risico.

Tarieven

100% THUIS BSO: de kosten in 2019 voor de opvang en zorg van uw kind: € 8,49 per uur.

De BSO is 52 weken per jaar geopend: 40 schoolweken (elke doordeweekse dag) en 12 vakantieweken (elke doordeweeeksedag; hele dag).

De openingstijden zijn van 7:30-18:30 uur in de vakanties op de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Ook hebben we flexibele contracten voor incidentele opvang.

De ouderbijdrage is all inclusive : inclusief alle verzorgende artikelen, gebruik van materialen, eten en drinken, sport en spel en deelname aan geboden activiteiten, screening door kinderfysiotherapeut, pedagoog en de knutselacademie.

100% THUIS is gerechtigd per januari de tarieven aan te passen.

De inschrijf/ administratiekosten bedragen € 49,50.

U krijgt via de belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten over dit bedrag via http://www.toeslagen.nl/ ; uw kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag

U kunt bij de Belastingdienst een aanvraag indienen voor de kinderopvangtoeslag aan de hand van een het formulier “Aanvraag kinderopvangtoeslag”.

De Belastingdienst berekent uw kinderopvangtoeslag aan de hand van de percentagetabel Kinderopvangtoeslag zoals vastgesteld door de overheid. Elke maand krijgt u rond de 20 ste van de maand uw toeslag op uw rekening bijgeschreven door de belastingdienst.

Bezoek: www.toeslagen.nl