Naar boven

Visie

BSO 100% THUIS is een ge­zel­li­ge om­ge­ving bui­ten school­tijd waar kin­de­ren zich­zelf kun­nen zijn en sa­men kun­nen spe­len in een na­tuur­lij­ke om­ge­ving. BSO 100% THUIS heeft zich dan ook als doel gesteld om uw kind(eren) in een sfeervolle, kindvriendelijke en kindveilige omgeving kinderopvang te bieden met veel aandacht en persoonlijke toewijding.

100% THUIS streeft ernaar om uw kind(eren) in een groep met diverse leeftijdsgenootjes en in de verschillende ontwikkelingsfasen optimaal op pedagogisch verantwoorde wijze te begeleiden en te stimuleren teneinde als volwaardig volwassene in de toekomst te functioneren.

100% THUIS is  geregistreerd als erkend BSO bij de Gemeente Amersfoort. 100% THUIS is lid van brancheorganisaties waaronder BOINK.

Ook is 100% THUIS lid van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzaal in Den Haag.

 

100% THUIS is ook geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang(LRK).www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Via deze site de link naar de rapportages GGD van de BSO 100% THUIS vestiging:
BSO BB
Via deze link naar het convenant kinderopvang gemeente Amersfoort waar 100% THUIS ondertekenaar van is.

http://www.amersfoort.nl/docs/Nieuwe_structuur/_zorg_welzijn_onderwijs/_kinderopvang/convenantkinderopvang.pdf

100% THUIS Buitenschoolse opvangParticulier, kleinschalig, huiselijk, professioneel & eigentijds

 • Huiselijke locaties aan uitvalswegen, met beschutte tuin, zandbak, ligweide & speelplaats met speeltoestellen. Gelegen aan groot speelveld voor sport en spel activiteiten.
 • Hecht 100% THUIS TEAM met vaste pedagogische medewekers op de groep.
 • Individuele aandacht voor uw kind; mentorschap; een vaste begeleider voor de monitoring van de ontwikkeling van uw kind.
 • Knutselacademie: knutsel & atelier lessen.
 • 100% THUIS spingkussen.
 • ponyles
 • moestuin
 • muziekdocente
 • ondersteuning dmv orthopedagoog en kinderfysiotherapeut
 • verrassende uitstapjes naar speeltuin, kinderboerderij of naar Dierenpark Amersfoort
 • huiselijke locaties met konijnen en tropische vissen.
 • Kinderkapper, kinderfotograaf en sportinstructrice.
 • zomerfeesten, sinterklaas en kerst etc.
 • all inclusive;  verse zuivel, koek uit school, limonade & vers fruit.

Uw kind is 100% WELKOM!

Pedagogisch beleid

Ieder kind is uniek, dat zich in eigen tempo en daarbij behorende karakter moet kunnen en mogen ontwikkelen. Pedagogisch medewerkers leveren een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en welbevinden van het kind. Pedagogische medewerkers moeten in staat zijn een klimaat te scheppen waarbij een kind zich veilig en vertrouwd voelt en met plezier kan spelen en ontwikkelen. Aandacht en respect voor het kind als individu zijn in deze niet meer dan vanzelfsprekend.

100% THUIS besteedt dan ook bijzonder veel aandacht en kwaliteit aan de kinderopvang.

Het unieke concept wat 100% THUIS biedt aan ouders/ verzorgers is nieuw in de branche en zorgt ervoor dat kinderen zich 100% thuis kunnen voelen. 100% THUIS heeft in het KDV zowel een kinderfysiotherapeut als een orthopedagoog die de kinderen observeren en begeleiden. Na overleg met ouders kunnen deze deskundigen op een praktische manier gedegen advies en/ of therapie geven.

Pedagogische uitgangspunten van 100% THUISaan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld.

 • 100% THUIS BSO biedt het kind een solide en vertrouwde opvangomgeving, het kind zal zich 100% thuis voelen;
 • 100% THUIS BSO  benadert het kind met respect en waardering;
 • 100% THUIS BSO heeft aandacht voor het kind en stimuleert de verschillende ontwikkelingsgebieden zoals de    lichamelijke,   sociaal-emotionele, cognitieve en creatieve ontwikkeling;
 • 100% THUIS BSO besteedt aandacht aan normen en waarden;
 • 100% THUIS BSO draagt zorg voor een veilige en hygiënische opvangomgeving;
 • 100% THUIS BSO zorgt voor uitdagende sport en spelactiviteiten, voor creatieve knuseluitdagingen tijdens de knuselacademie & voor kennnis maken met de natuur tijdens de buitenactiviteiten.