Deskundigheid

Goede samenwerking is voor 100% THUIS de sleutel tot succes, namelijk hoogstaande kwaliteit van zorg en opvang voor uw kind(eren). Frequent overleg binnen het team is daarom essentieel. 100% THUIS heeft een algemene werkbespreking, kindbesprekingen en besprekingen met de kinderfysiotherapeut/senso motorisch therapeut.