Deskundigheid

Goede samenwerking is voor 100% THUIS de sleutel tot succes, namelijk hoogstaande kwaliteit van zorg en opvang voor uw kind(eren). Frequent overleg binnen het team is daarom essentieel. 100% THUIS heeft een algemene werkbespreking, kindbesprekingen en besprekingen met de kinderfysiotherapeut ed, beleidsvergaderingen en meerdere bijeenkomsten van de oudercommissie.

DeskundigheidEducatie

100% THUIS is een kindercentrum dat zich ontwikkelt en blijvend wil groeien. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor onze beroepskrachten. Zo kunnen zij deelnemen aan de cursus Kinder-EHBO, cursus BedrijfsHulpVerlening, cursus Positief Opvoeden, cursus Pedagogisch Beleid en cursus Gezond- en Veiligheid & Hygiëne. De medewerkers van 100% THUIS mogen op eigen initiatief cursussen en thema’s uitkiezen en volgen wanneer er behoefte is tot bijscholing en/of verdieping van een onderwerp. Cursus, training en bijeenkomsten worden altijd begeleidt door gekwalificeerde docenten en/of pedagogen.