Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.100procentthuis.nl). U wordt nadrukkelijk verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. 100% THUIS besteedt grote zorg aan de inhoud van deze website. De verstrekte informatie op deze website wordt zo accuraat mogelijk bijgehouden. 100% THUIS behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Ook kan het zijn dat de weergegeven informatie op de website niet meer helemaal juist is. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Het is de bezoekers van deze website niet toegestaan verstrekte auteursrechtelijk beschermde informatie zonder voorafgaande toestemming van 100% THUIS te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van deze website, brochures, advertenties en overige publicaties. 100% THUIS is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van publicaties door 100% THUIS.

Informatie derden

Indien 100% THUIS hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, houdt dit niet direct in dat 100% THUIS de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. 100% THUIS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en continue functioneren van het URL www.100procentthuis.nl

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van de websitewww.100procentthuis.nl, brochures, advertenties en overige publicaties mogen worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.