FAQ

Vraag: Is 100% THUIS Kinderdagverblijf een geregistreerd kinderdagverblijf/ kindercentrum?
Antwoord: Ja. 100% THUIS is een geregistreerd kinderdagverblijf/ kindercentrum, waarvan de gegevens zijn opgenomen in het Kinderopvangregister van de Gemeente Amersfoort en het Landelijk Register Kinderopvang.

Met de Wet kinderopvang regelt de overheid ook de kwaliteit van de kinderopvang. In de wet zijn basiskwaliteitseisen geformuleerd waaraan de kinderopvang moet voldoen. De wet verplicht kinderdagverblijven o.a. de opvangomgeving te controleren op veiligheid en hygiëne. Voor meer informatie kunt u kijken opwww.socialezaken.nl.

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit. De GGD voert daarom in opdracht van de gemeente regelmatig inspecties uit. Kinderdagverblijven die aan alle eisen voldoen, worden in een register bij de gemeente opgenomen. U heeft alleen recht op Kinderopvangtoeslag als het kinderdagverblijf waarvan u gebruik maakt bij de gemeente is geregistreerd.

Vraag: Waar bestaan de kosten van kinderopvang uit?
Antwoord: 100% THUIS Kinderdagverblijf kent opvangkosten per uur per kind (all inclusive). Over deze bruto kosten ontvangt u een bijdrage vanuit de overheid.

Voor het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag kunt u terecht op de website van de belastingdienstwww.toeslagen.nl of bellen met de belastingtelefoon 0800-0543.

Vraag: Kent Kinderdagverblijf 100% THUIS een wachtlijst?
Antwoord: Er is geen wachtlijst voor het kinderdagverblijf.