Naar boven

FAQ

Vraag: Is 100% THUIS Bureau voor Gastouderbemiddeling, een geregistreerd gastouderbureau?
Antwoord: Ja. 100% THUIS is een geregistreerd gastouderbureau, waarvan de gegevens zijn opgenomen in het Kinderopvangregister van de Gemeente Amersfoort en in het Landelijk Register Kinderopvang.

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit. De GGD voert daarom in opdracht van de gemeente regelmatig inspecties uit. Gastouderbureaus die aan alle eisen voldoen, worden in het register opgenomen. U heeft alleen recht op Kinderopvangtoeslag als het gastouderbureau en de gastouder waarvan u gebruik maakt is geregistreerd.

Vraag: Waar bestaan de kosten van gastouderopvang uit?
Antwoord: 100% THUIS kent administratie/bemiddelingskosten (eenmalig), uitvoeringskosten en de gastouderovpangkosten.  Deze kosten vormen samen de kinderopvangkosten en over het geheel ontvangt u een bijdrage vanuit de overheid. 100% THUIS voert voor haar gastouders de kassiersfunctie uit. U betaalt de maandelijkse factuur aan 100% THUIS. 100% THUIS betaalt de gastouder uit.

Voor het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag kunt u terecht op de website van de belastingdienstwww.toeslagen.nl of bellen met de belastingtelefoon 0800-0543.

Vraag: Biedt het nog voordelen om mijn kinderopvang via 100% THUIS te regelen als ik al een gastouder gevonden heb?
Antwoord: Ja, 100% THUIS biedt u vele voordelen. U betaalt geen bemiddelingskosten als u zelf een gastouder gevonden heeft. 100% THUIS voert dan ook de kassiersfunctie uit.

Vraag: Moet er tijdens de vakanties van de gastouder worden doorbetaald?
Antwoord: De gastouderopvangkosten hoeft u tijdens de afwezigheid van uw gastouder niet te betalen.

Vraag: Kent de opvang via 100% THUIS een wachtlijst?
Antwoord: Nee, er is geen wachtlijst voor de gastouderopvang. Wij gaan na de kennismaking met u, afhankelijk van de gewenste startdatum, op zoek naar een geschikte gastouder. U bepaalt zelf of de opvang bij de voorgestelde gastouder plaats gaat vinden.