Naar boven

Informatie Gastouders

Doelstelling

100% THUIS Gastouderopvang biedt kleinschalige professionele opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Kleinschalige opvang in een huiselijke sfeer die veiligheid en geborgenheid biedt. Kinderopvang waarbij kinderen zichzelf kunnen zijn. Kleinschalige opvang waarbij tijd is voor ieder kind dat wordt opgevangen in een sfeer van persoonlijke aandacht en ontwikkeling in opvoeding. En waarbij een gastouder als zelfstandige kan werken vanuit eigen huis of als zelfstandige bij iemand aan huis.

Begeleiding

In de dagelijkse omgang met de kinderen is het streven zoveel mogelijk rekening te houden met het individuele kind dat wat hem of haar uniek maakt. Het belang van het kind, staat voorop. Het is belangrijk dat ieder kind zich prettig voelt bij de bij ons aangesloten gastouders en dat het kind volledig zichzelf kan zijn. Tegelijkertijd wil 100% THUIS gastouders ondersteunen en zorgdragen voor een goede plezierige samenwerking (partnership) waarbij er een solide financiële beloning tegenover staat.

Oudercontact

100% THUIS is van mening dat een goed contact met de vraag-en gastouders van groot belang is. Gastouders en vraagouders hebben de gelegenheid de opvoeding met elkaar te delen en waar gewenst en mogelijk op elkaar af te stemmen. Dagelijks vindt er overleg plaats tussen de gastouder en de ouder van het betreffende kind. Ook wordt er het 100% THUISLOGBOEKJE gebruikt waar een ieder wat kan schrijven over wensen van de vraagouder en hoe het gegaan is op een dag met het kind door de gastouder.

Werkwijze Gastouders

Inschrijving

U kunt zich inschrijven als gastouder via de mail of telefonisch.

Kennismaking en inschrijving

Na ontvangst van het door u ingevulde inschrijfformulier op de site neemt 100% THUIS contact met u op voor kennismaking en het doornemen van alle relevante zaken. Tijdens de kennismaking wordt aan u gevraagd waarom u deze afweging heeft gemaakt voor gastouderopvang. Ook word gekeken of u aan de kwaliteitsnormen voldoet.
Voor aanvang van de opvang wordt een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd in het huis waar de opvang wordt geboden. Bij deze inventarisatie wordt in elke ruimte afzonderlijk bekeken of deze voldoet aan de eisen en landelijke richtlijnen. Deze zijn vastgesteld in het risico-inventarisatie, veiligheids – en gezondheidsplan. Voldoet de ruimte niet aan de criteria dan wordt er een actieplan gemaakt, om deze ruimte zo veilig mogelijk te krijgen voor kinderopvang.

Bemiddeling

100% THUIS probeert een zo goed mogelijke koppeling tot stand te brengen tussen een vraagouder en een gastouder. De aanvraag van de vraagouder wordt naast een inschrijving van een gastouder gelegd, waarbij wordt gekeken naar reisafstand, beschikbaarheid, flexibiliteit en algemene geschiktheid. Voldoet dit aan de gestelde criteria, dan volgt er een kennismakingsgesprek tussen gastouder en vraagouder.

Kennismakingsgesprek

Dit gesprek vindt meestal plaats bij de gastouder thuis, zodat de vraagouder een goede indruk kan krijgen van de opvangomgeving en de gezinssituatie. Het zou fijn zijn als ook de overige gezinsleden bij een deel van het gesprek aanwezig zijn om kennis te maken. In het gesprek wordt gekeken of het tussen vraagouder en gastouder “klikt” en of er eventueel een positieve samenwerking kan ontstaan. Daarnaast wordt gekeken naar praktische zaken zoals slaapplek, speelmogelijkheden, soorten voedingen en diverse andere praktische zaken.

Samenwerking

Na een positief bevonden kennismaking vindt er een match plaats, waarin de afspraken over de opvang worden vastgelegd in een kinderopvangvereenkomst tussen vraag- en gastouder en 100% THUIS. Na het tekenen van de kinderopvangovereenkomst tussen vraag-en gastouder en 100% THUIS is de koppeling een gegeven en kan er vanaf de aangegeven ingangsdatum gestart worden met de opvang. Voordat u aan de slag gaat als gastouder moet u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben (niet ouder dan twee maanden). Deze verklaring kunt u bij de gemeente van uw woonplaats aanvragen. 100% THUIS zorgt voor het aanvraagformulier. Ook zal 100% THUIS de gastouder inschrijven in het landelijk register voor kinderopvang.

Begeleiding

100% THUIS heeft regelmatig contact met haar gastouders, danwel telefonisch of per email, gezamenlijke kinder EHBObijeenkomsten en scholing. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor hulp en ondersteuning over verschillende zaken betreffende de gastouderopvang, opvoeding en ontwikkeling en de financiële kant van de opvang.

Betalingen

Tijdens het gesprek wordt in overleg met 100% THUIS het uurtarief doorgesproken. De inkomsten zijn bruto bedragen, u dient zelf contact op te nemen met uw belasting adviseur voor eventuele afdracht. De vraagouder voldoet de factuur aan 100% THUIS en 100% THUIS verzorgt de doorbetaling naar de gastouder (kasssiersfunctie). Voor de factuur geldt een betalingstermijn van 5 dagen. Voor het registreren van de opvanguren is de gastouder verantwoordelijk. De gastouder dient gebruik te maken van het urenregistratieformulier via de internetsite van 100% THUIS.

Beëindiging

De opzegtermijn tussen u en de vraagouder en tussen u en 100% THUIS staat beschreven in de kinderopvangovereenkomst. Beëindiging vindt per laatste dag van de maand plaats. Indien u niet langer door 100% THUIS bemiddeld en begeleid wilt worden, dan wordt u uitgeschreven en uw gegevens worden dan desgewenst vernietigd.

Tarieven

Naast een behandeling op maat, is het ook van belang dat de financiële afhandeling op een juiste wijze plaats vindt. 100 % THUIS biedt uitstekende ondersteuning hierin. Wij bieden de kassiersfunctie voor u en uw vraagouders.

In overleg met 100% THUIS wordt het uurtarief van de gastouder vastgesteld.

100% THUIS is gerechtigd per januari de tarieven aan te passen.

Urenregistratie

Indien u als gastouder bent ingeschreven bij 100% THUIS kunt u op dit gedeelte van de internetsite uw uren registreren.

De gastouder krijgt een persoonlijke login code en wachtwoord. Op elke 1ste dag van elke maand zal 100% THUIS de uren verwerken vanuit het registratiesysteem en deze factureren naar de vraagouder (kassiersfunctie).

Om de uren in te voeren kun je via deze link inloggen.