Inschrijfformulier

Uw kind kan vanaf 6 weken tot 4 jaar in aanmerking komen voor een kindplaats op kinderdagverblijf 100% THUIS.

Inschrijving geschiedt door middel van een inschrijfformulier, zie hieronder, of via een email.

Uw kind kan na inschrijving per gewenste datum geplaatst worden tenzij alle kindplaatsen vol zijn. Uw kind zal dan op een wachtlijst worden geplaatst. Plaatsing geschiedt in principe volgens volgorde van aanmelding, echter 2e kinderen hebben altijd voorrang. Desgewenst kunnen we u gastouderopvang aanbieden voor de wachtperiode.

    Voer alle gegevens in a.u.b.