Inschrijfformulier

Uw kind kan vanaf 8 weken tot 4 jaar in aanmerking komen voor een kindplaats op kinderdagverblijf 100% THUIS.

Inschrijving geschiedt door middel van een inschrijfformulier, zie hieronder, of via een email.

Uw kind kan na inschrijving per gewenste datum geplaatst worden tenzij alle kindplaatsen vol zijn. Uw kind zal dan op een wachtlijst worden geplaatst.

    Voer alle gegevens in a.u.b.

    Anti-spam vraag