Inspraak

Ouders hebben altijd recht op inspraak en wij bieden u graag meerdere opties om uw stem te laten horen.

  1. U kunt uw ideeën en visie aan de pedagogisch medewerkers van uw kind bekend maken.
  2. U kunt uw ideeën en visie bij de directie neerleggen (mondeling of schriftelijk).