Inspraak

Ouders hebben altijd recht op inspraak en wij bieden u graag meerdere opties om uw stem te laten horen.

  1. U kunt uw ideeën en visie aan de pedagogisch medewerkers van uw kind bekend maken. Zij maakt graag even tijd voor u om naar u te luisteren. De pedagogisch medeweker brengt uw idee altijd in op de wekelijkse vergadering alwaar besloten zal worden wat het dagverblijf/het team met uw idee wil en kan doen. Natuurlijk worden beslissingen altijd teruggekoppeld.
  2. U kunt uw ideeën en visie bij de directie neerleggen (mondeling of schriftelijk). Uw verhaal zal altijd serieus worden genomen. De directie brengt uw idee en/of visie in op de wekelijkse vergadering alwaar besloten zal worden wat het dagverblijf/het team met uw idee wil en kan doen. Natuurlijk worden beslissingen altijd teruggekoppeld.
  3. U kunt uw ideeën en visie aan de oudercommissie voorleggen (mondeling of schriftelijk). Zij zullen uw verhaal serieus bekijken en besluiten of het de moeite waard is om dit aan de directie voor te leggen. De directie brengt uw idee en/of visie in op de wekelijkse vergadering alwaar besloten zal worden wat het dagverblijf/het team met uw idee wil en kan doen. Natuurlijk worden beslissingen altijd teruggekoppeld.
  4. U kunt natuurlijk ook zelf lid worden van de oudercommissie en zo persoonlijk betrokken zijn bij het kinderdagverblijf.