Intake

Een intake heeft als doel u te laten kennismaken met 100% THUIS  en  de groep waarop uw kind geplaatst gaat worden en de pedagogische medewerkers te laten kennismaken met de u, de ouder(s) van het kind.

Ook heeft dit gesprek als doel om u informatie te geven wat kinderdagverblijf 100% THUIS kan bieden als eigentijds, kleinschalig en professioneel kinderdagverblijf.

Tijdens het gesprek zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

Wennen

Voor een nieuwe plaatsing op het kinderdagverblijf geldt voor elke leeftijd dat wij een maand voor plaatsingsdatum een kennismakingsgesprek/ intake aangaan met u zoals hierboven beschreven. Uw kind verblijft tijdens dat gesprek op de stamgroep waar het geplaatst gaat worden.

Tijdens dit eerste gesprek wordt samen met u het aantal wendagen bepaald. Het aantal is afhankelijk van uw behoefte en het gedrag van uw kind. Wij werken op maat en willen u hierin tegemoet komen.

 

Voor het inplannen van een rondleiding kunt u mailen naarinfo@100procentthuis.nl of bellen met de vestiging.