Naar boven

Planning

De kindplanning is een administratieve activiteit waar wij veel aandacht aan geven en tijd aan besteden. 100% THUIS probeert zo goed mogelijk vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Vooral rekening houdende met geboortedatum en gewenste dagdelen proberen wij groepen samen te stellen die qua grootte en qua leeftijd conform de wettelijke norm zijn.

Wij hebben zowel contracten voor kinderen met vaste dagen en uren en ook voor flexibele mogelijkheden. Je kan per uur je kinderopvang inplannen.

 

Nu: bij 100% THUIS KDV:  Flexibele dagen (0 uren overeenkomst) Vraag naar de mogelijkheden! Wij werken op maat, en kunnen precies aanbieden wat jullie willen! Betaal per uur, dus nooit teveel!

Intake

Een intake heeft als doel u te laten kennismaken met 100% THUIS  en  de groep waarop uw kind geplaatst gaat worden en de pedagogische medewerkers te laten kennismaken met de u, de ouder(s) van het kind.

Ook heeft dit gesprek als doel om u informatie te geven wat kinderdagverblijf 100% THUIS kan bieden als eigentijds, kleinschalig en professioneel kinderdagverblijf.

Tijdens het gesprek zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • de dagindeling van de groep
 •  breng en haaltijden
 •  tijden maaltijd
 •  extra’s
 •  slaaptijden
 •  inrichting slaapuimte
 •  reservekleding
 •  100% THUIS LOGBOEKJE
 •  klachtenbeleid
 •  verzamelen medische informatie
 •  uitwisselen persoonlijke gegevens en telefoonnummers
 •  eventuele vragen beantwoorden

Wennen

Voor een nieuwe plaatsing op het kinderdagverblijf geldt voor elke leeftijd dat wij een maand voor plaatsingsdatum een kennismakingsgesprek/ intake aangaan met u zoals hierboven beschreven. Uw kind verblijft tijdens dat gesprek op de stamgroep waar het geplaatst gaat worden.

Tijdens dit eerste gesprek wordt samen met u het aantal wendagen bepaald. Het aantal is afhankelijk van uw behoefte en het gedrag van uw kind. Wij werken op maat en willen u hierin tegemoet komen.

 

Voor het inplannen van een rondleiding kunt u mailen naarinfo@100procentthuis.nl of bellen met de vestiging.

Plaatsing en Opzegging

Voor plaatsing geldt geen minimum afname.  Wij werken met vaste en met flexibele contracten. Alles is mogelijk, wij werken op maat.

Zodra de opdracht door u is verstrekt voor een kindplaats bij kinderdagverblijf 100% THUIS bent u minimaal inschrijf/ administratiekosten verschuldigd van € 49,50. Wanneer een plaatsing door kinderdagverblijf 100% THUIS en door u, middels een getekende plaatsingsovereenkomst, schriftelijk is bevestigd, is de kindplaats definitief.

De plaatsingsovereenkomst zal worden gehandhaafd tot het kind de 4-jarige leeftijd heeft bereikt. Deze overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd wanneer een van de partijen met in achtneming van de opzegtermijn (altijd per de 1e van de maand) schriftelijk aan de andere partij te kennen heeft gegeven een voortzetting niet op prijs te stellen.

U kunt de in gebruik genomen individuele kindplaats met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen:

 • bij overlijden van het kind
 • bij blijvende invaliditeit van het kind, zodanig dat het kind het kinderdagverblijf niet meer kan bezoeken
 • wanneer het kind door het bereikt hebben van de leerplichtige leeftijd verplicht is de basisschool te bezoeken

Kinderdagverblijf 100% THUIS kan de in gebruik genomen individuele kindplaats met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen:

 • indien blijkt dat het kind een zodanig gedrag vertoont dat daardoor een gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige kinderen
 • bij overschrijding van 6 weken na de betaaldatum, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist

Inschrijfformulier

Uw kind kan vanaf 6 weken tot 4 jaar in aanmerking komen voor een kindplaats op kinderdagverblijf 100% THUIS.

Inschrijving geschiedt door middel van een inschrijfformulier, zie hieronder, of via een email.

Uw kind kan na inschrijving per gewenste datum geplaatst worden tenzij alle kindplaatsen vol zijn. Uw kind zal dan op een wachtlijst worden geplaatst. Plaatsing geschiedt in principe volgens volgorde van aanmelding, echter 2e kinderen hebben altijd voorrang. Desgewenst kunnen we u gastouderopvang aanbieden voor de wachtperiode.

  Voer alle gegevens in a.u.b.

  Kinderopvang waarbij kinderen contact hebben met dieren biedt veel voordelen. Dieren bevorderen de sociale ontwikkeling van kinderen; ze worden weerbaarder, ze leren dieren te verzorgen; eten geven en het aaien van dieren werkt rustgevend. Bij 100% THUIS KDV staan dieren centraal.

  Dieren naar buiten

  Natuurbeleving is essentieel voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Spelen in de natuur stimuleert de motoriek en zintuigen en de kinderen doen kennis op. Bij 100% THUIS KDV gaan we veel naar buiten en spelen we in op de belevingswereld van kinderen; in de tuin, in de omgeving in park en bos!

  Natuur er op uit

  Spelenderwijs leren en plezier maken; in samenwerking met een sportinstructeur hebben we bij 100% THUIS een educatief programma ontwikkeld waarbij de kinderen uitdagende activiteiten en spellen doen. Per leeftijdscategorie worden op verschillende niveaus wekelijks uitdagende sport en spel activiteiten aangeboden.

  Sport en spel