Naar boven

Inspraak

Ouders hebben altijd recht op inspraak en wij bieden u graag meerdere opties om uw stem te laten horen.

  1. U kunt uw ideeën en visie aan de pedagogisch medewerkers van uw kind bekend maken. Zij maakt graag even tijd voor u om naar u te luisteren. De pedagogisch medeweker brengt uw idee altijd in op de wekelijkse vergadering alwaar besloten zal worden wat het dagverblijf/het team met uw idee wil en kan doen. Natuurlijk worden beslissingen altijd teruggekoppeld.
  2. U kunt uw ideeën en visie bij de directie neerleggen (mondeling of schriftelijk). Uw verhaal zal altijd serieus worden genomen. De directie brengt uw idee en/of visie in op de wekelijkse vergadering alwaar besloten zal worden wat het dagverblijf/het team met uw idee wil en kan doen. Natuurlijk worden beslissingen altijd teruggekoppeld.
  3. U kunt uw ideeën en visie aan de oudercommissie voorleggen (mondeling of schriftelijk). Zij zullen uw verhaal serieus bekijken en besluiten of het de moeite waard is om dit aan de directie voor te leggen. De directie brengt uw idee en/of visie in op de wekelijkse vergadering alwaar besloten zal worden wat het dagverblijf/het team met uw idee wil en kan doen. Natuurlijk worden beslissingen altijd teruggekoppeld.
  4. U kunt natuurlijk ook zelf lid worden van de oudercommissie en zo persoonlijk betrokken zijn bij het kinderdagverblijf.

Oudercommissie

De oudercommissie van het kinderdagverblijf bestaat uit een aantal vraagouders van 100% THUIS Kinderdagverblijf.

De oudercommissie behartigt de belangen van kinderen en ouders en probeert hen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. De oudercommissie adviseert gevraagd en ongevraagd de directie. Ook levert zij een bijdrage aan de extra activiteiten die het kinderdagverblijf organiseert. Voorbeelden van onderwerpen waar de oudercommissie zich mee bezighoudt zijn het pedagogisch beleidsplan, het kwaliteitsbeleid, voeding, veiligheid en gezondheid.

De oudercommissie vindt het belangrijk contact te houden met alle ouders op het kinderdagverblijf. Een manier om contact te zoeken is: info@100procentthuis.nl

Ouders

Wanneer u telefonisch/per email contact  met ons opneemt, zullen wij uw vragen zo goed mogelijk  beantwoorden en geven wij u de informatie die u op dat moment nodig heeft. Het inschrijfformulier kunt u ook op onze website vinden.

Wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging & rondleiding op 1 van onze locaties. Tijdens deze rondleiding, op afspraak, laten wij u niet alleen alle groepen zien maar vertellen wij u graag over ons pedagogisch beleid, voedingsbeleid, activiteitenbeleid en over ons team.

Nadat wij met u plaatsing zijn overeengekomen ontvangt u van ons een plaatsingsovereenkomst.

Wanneer u het kind naar het kinderdagverblijf brengt is er altijd een moment van overdracht. U overlegt met de aanwezige pedagogisch medewerker over het welzijn en de te verwachten behoeftes van het kind gedurende het verdere verloop van de dag. Wanneer u het kind haalt van het kinderdagverblijf is er ook altijd een moment van overdracht. De pedagogisch medewerker vertelt over gebeurtenissen welke gedurende de dag hebben plaatsgevonden. U overlegt met de aanwezige pedagogisch medewerker over het welzijn en de te verwachten behoeftes van het kind gedurende het verdere verloop van de dag c.q. nacht. Elke kind heeft zijn eigen mentor op het KDV.

2x per jaar wordt u uitgenodigd voor een 10-minutengesprekje door 100% THUIS. Eigenlijk vindt er dan een evaluatie plaats van de afgelopen periode. Graag willen wij van u weten hoe u de opvang bevalt en wat u nodig heeft voor de toekomst. De mentor van uw kindje bespreekt met u haar bevindingen van de opvang volgens het 100% THUIS Kindvolgsysteem.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

Emotioneel gedrag; wij vertellen u o.a. hoe uw kind zich op de groep voelt, of het vrolijk is en op welke momenten heeft het wat meer aandacht nodig.
Sociaal gedrag; wij vertellen u o.a. hoe uw kind reageert op andere kinderen en op de pedagogisch medewerkers.
Slaapgedrag; wij vertellen u o.a. hoe uw kind slaapt, hoe lang, op welke tijden en waar het ‘t liefst slaapt.
Eetgedrag; wij vertellen u o.a. hoeveel uw kind eet, wat het lekker vindt en wanneer eet het.
Motorische ontwikkeling; wij vertellen u o.a. onze ervaringen in hoe het kind zich beweegt, waar is het mee bezig en wat heeft het allemaal geleerd in de afgelopen weken.
Activiteitsbeleving; wij vertellen u over één specifieke activiteit op de groep en de beleving van uw kind

Regelmatig schrijven de pedagogisch medewerkers hun bevindingen in een 100% THUISLOGBOEKJE. Daarnaast heeft 100% THUIS een knutselmap per kind. In dit “plakboek” worden alle tekeningen en andere knutselwerkjes verzameld.

Nog een foto

Tarieven

Voor kinderdagverblijf 100% THUIS zijn de kosten in 2020 voor de opvang en zorg van uw kind: € 9,39 per uur. Betaling is per uur; dus je betaalt nooit teveel.

100% THUIS biedt elke dag opvang in de vorm van hele dagen, halve dagen en flexibele uren.  Er is geen opslag op het uurtarief bij afname van minder uren per dag. Je geeft zelf aan als ouder welke contractvorm je wil; OF vaste dagen en bijbehorende uren OF een flexibel (0-uren contract). Het uurtarief is steeds gelijk. Je betaalt per afgesproken uur.

Ook bij een 0- uren overeenkomst is er hetzelfde tarief en gelden dezelfde voorwaarden; inplannen welke dagen en uren je nodig hebt!

Informeer naar de mogelijkheden!

het uurtarief is all inclusive : inclusief alle verzorgende artikelen, gebruik van materialen, (warme) maaltijden, Pampers, gebruik slaapzakjes, zuivel, flesvoeding, fruit en groente en deelname aan geboden activiteiten, muziek op schoot, dans & drama, bezoek kinderboerderij, screening door kinderfysiotherapeut, pedagoog en de knutselacademie, peutersport, uitstapjes dierentuin etc.

100% THUIS is gerechtigd per januari de tarieven aan te passen.

De inschrijf/ administratiekosten bedragen € 49,50.

U krijgt via de belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten over dit bedrag via http://www.toeslagen.nl/ ; uw kinderopvangtoeslag.