Klachten

Het is altijd mogelijk dat u een klacht heeft of het niet eens bent met de gang van zaken betreffende een bepaald onderwerp.  Ons doel is en zal altijd blijven om elke klacht en/of opmerking serieus te nemen en te behandelen om daarna naar een passende oplossing te zoeken voor alle partijen.

Om te voorkomen dat u met een “probleem blijft lopen” biedt het 100% THUIS de volgende opties:

Externe Klachtenprocedure

Kinderdagverblijf 100% THUIS is aangesloten bij een externe klachtenorganisatie de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen in Den Haag.