Oudercommissie

De oudercommissie van BSO 100% THUIS bestaat uit een aantal vraagouders van 100% THUIS BSO.

De oudercommissie behartigt de belangen van kinderen en ouders en probeert hen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. De oudercommissie adviseert gevraagd en ongevraagd de directie. Ook levert zij een bijdrage aan de extra activiteiten die het kinderdagverblijf organiseert. Voorbeelden van onderwerpen waar de oudercommissie zich mee bezighoudt zijn het pedagogisch beleidsplan, het kwaliteitsbeleid, sport en spel, veiligheid en gezondheid.

De oudercommissie vindt het belangrijk contact te houden met alle ouders van de BSO. Een manier om contact te zoeken is: info@100procentthuis.nl