Oudercommissie

De oudercommissie van het kinderdagverblijf bestaat uit een aantal vraagouders van 100% THUIS Kinderdagverblijf.

De oudercommissie behartigt de belangen van kinderen en ouders en probeert hen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. De oudercommissie adviseert gevraagd en ongevraagd de directie. voorbeelden van onderwerpen waar de oudercommissie zich mee bezighoudt zijn het pedagogisch beleidsplan, het kwaliteitsbeleid, voeding, veiligheid en gezondheid.