Oudercommissie

De oudercommissie van het kinderdagverblijf bestaat uit een aantal vraagouders van 100% THUIS Kinderdagverblijf.

De oudercommissie behartigt de belangen van kinderen en ouders en probeert hen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. De oudercommissie adviseert gevraagd en ongevraagd de directie. Ook levert zij een bijdrage aan de extra activiteiten die het kinderdagverblijf organiseert. Voorbeelden van onderwerpen waar de oudercommissie zich mee bezighoudt zijn het pedagogisch beleidsplan, het kwaliteitsbeleid, voeding, veiligheid en gezondheid.

De oudercommissie vindt het belangrijk contact te houden met alle ouders op het kinderdagverblijf. Een manier om contact te zoeken is: info@100procentthuis.nl