Ouders

Wanneer u telefonisch/per email contact  met ons opneemt, zullen wij uw vragen zo goed mogelijk  beantwoorden en geven wij u de informatie die u op dat moment nodig heeft. Het inschrijfformulier kunt u ook op onze website vinden.

Wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging & rondleiding op 1 van onze locaties. Tijdens deze rondleiding, op afspraak, laten wij u niet alleen alle groepen zien maar vertellen wij u graag over ons pedagogisch beleid, voedingsbeleid, activiteitenbeleid en over ons team.

Nadat wij met u plaatsing zijn overeengekomen ontvangt u van ons een plaatsingsovereenkomst.

Wanneer u het kind naar het kinderdagverblijf brengt is er altijd een moment van overdracht. U overlegt met de aanwezige pedagogisch medewerker over het welzijn en de te verwachten behoeftes van het kind gedurende het verdere verloop van de dag. Wanneer u het kind haalt van het kinderdagverblijf is er ook altijd een moment van overdracht. De pedagogisch medewerker vertelt over gebeurtenissen welke gedurende de dag hebben plaatsgevonden. U overlegt met de aanwezige pedagogisch medewerker over het welzijn en de te verwachten behoeftes van het kind gedurende het verdere verloop van de dag c.q. nacht. Elke kind heeft zijn eigen mentor op het KDV.

2x per jaar wordt u uitgenodigd voor een 10-minutengesprekje door 100% THUIS. Eigenlijk vindt er dan een evaluatie plaats van de afgelopen periode. Graag willen wij van u weten hoe u de opvang bevalt en wat u nodig heeft voor de toekomst. De mentor van uw kindje bespreekt met u haar bevindingen van de opvang volgens het 100% THUIS Kindvolgsysteem.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

Emotioneel gedrag; wij vertellen u o.a. hoe uw kind zich op de groep voelt, of het vrolijk is en op welke momenten heeft het wat meer aandacht nodig.
Sociaal gedrag; wij vertellen u o.a. hoe uw kind reageert op andere kinderen en op de pedagogisch medewerkers.
Slaapgedrag; wij vertellen u o.a. hoe uw kind slaapt, hoe lang, op welke tijden en waar het ‘t liefst slaapt.
Eetgedrag; wij vertellen u o.a. hoeveel uw kind eet, wat het lekker vindt en wanneer eet het.
Motorische ontwikkeling; wij vertellen u o.a. onze ervaringen in hoe het kind zich beweegt, waar is het mee bezig en wat heeft het allemaal geleerd in de afgelopen weken.
Activiteitsbeleving; wij vertellen u over één specifieke activiteit op de groep en de beleving van uw kind

Regelmatig schrijven de pedagogisch medewerkers hun bevindingen in een 100% THUISLOGBOEKJE. Daarnaast heeft 100% THUIS een knutselmap per kind. In dit “plakboek” worden alle tekeningen en andere knutselwerkjes verzameld.