Pedagogisch Beleid

Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook bij hun afwezigheid op een veilige en verantwoorde wijze wordt opgevangen. Ieder kind is uniek, dat zich in eigen tempo en daarbij behorende karakter moet kunnen en mogen ontwikkelen. Pedagogisch medewerkers leveren een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en welbevinden van het kind. Pedagogische medewerkers moeten in staat zijn een klimaat te scheppen waarbij een kind zich veilig en vertrouwd voelt en met plezier kan spelen en ontwikkelen. Aandacht en respect voor het kind als individu zijn in deze niet meer dan vanzelfsprekend.

Pedagogische uitgangspunten van 100% THUIS: