Pedagogisch Beleid

Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook bij hun afwezigheid op een veilige en verantwoorde wijze wordt opgevangen. Ieder kind is uniek, dat zich in eigen tempo en daarbij behorende karakter moet kunnen en mogen ontwikkelen. Pedagogisch medewerkers leveren een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en welbevinden van het kind. Pedagogische medewerkers moeten in staat zijn een klimaat te scheppen waarbij een kind zich veilig en vertrouwd voelt en met plezier kan spelen en ontwikkelen. Aandacht en respect voor het kind als individu zijn in deze niet meer dan vanzelfsprekend.

100% THUIS besteedt dan ook bijzonder veel aandacht en kwaliteit aan de kinderopvang.

Het unieke concept wat 100% THUIS biedt aan ouders/ verzorgers is nieuw in de branche en zorgt ervoor dat kinderen zich 100% thuis kunnen voelen. 100% THUIS heeft in het KDV zowel een kinderfysiotherapeut als een orthopedagoog die de kinderen observeren en begeleiden. Na overleg met ouders kunnen deze deskundigen op een praktische manier gedegen advies en/ of therapie geven. Ook werken we met de 100% THUIS Kindvolgsysteemmethode; observeren en benoemen van ontwikkeling en stadia van gedrag. Dit wordt met ouders besproken tijdens de 10 minutengesprekken en is bruikbaar voor de overdracht naar de basisschool.

Pedagogische uitgangspunten van 100% THUIS:

Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld.