Plaatsing en Opzegging

Voor plaatsing geldt geen minimum afname.

Zodra de opdracht door u is verstrekt voor een kindplaats bij kinderdagverblijf 100% THUIS bent u minimaal inschrijf/ administratiekosten verschuldigd van € 49,50. Wanneer een plaatsing door kinderdagverblijf 100% THUIS en door u, middels een getekende plaatsingsovereenkomst, schriftelijk is bevestigd, is de kindplaats definitief.

De plaatsingsovereenkomst zal worden gehandhaafd tot het kind de 4-jarige leeftijd heeft bereikt. Deze overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd wanneer een van de partijen met in achtneming van de opzegtermijn schriftelijk aan de andere partij te kennen heeft gegeven een voortzetting niet op prijs te stellen.

U kunt de in gebruik genomen individuele kindplaats met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen:

Kinderdagverblijf 100% THUIS kan de in gebruik genomen individuele kindplaats met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen: