Registratie

100% THUIS is geregistreerd als erkend kinderdagverblijf bij de Gemeente Amersfoort. 100% THUIS is lid van de BOINK . 100% THUIS is ook geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang(LRK).

Via deze link naar het convenant kinderopvang gemeente Amersfoort waar 100% THUIS ondertekenaar van is.

Via onderstaande link naar de rapportages GGD van alle 100% THUIS KDV vestigingen.

BB: https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/GegevensOko.jsf?selectedResultId=14637

AW: https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/GegevensOko.jsf?selectedResultId=83632

100% TTHUIS is tevens een erkend Calibris Leerbedrijf.

100% THUIS verleent haar diensten aan ouders/verzorgers in de vorm van goede en veilige kinderopvang wanneer zij door werk, studie of anders één of meerdere dagdelen buitenshuis gebonden zijn.

100% THUIS is zodanig ingericht en voorzien van materialen dat het kind optimaal kan worden opgevangen en verzorgd. Het kinderdagverblijf garandeert dat de van kracht zijnde overheidsbepalingen ten aanzien van de inrichting, de kwaliteit en kwantiteit van het personeel in acht zijn genomen.

100% THUIS verplicht zich ertoe dat zij zal voldoen aan: