Tarieven

Voor kinderdagverblijf 100% THUIS zijn de kosten in 2023 voor de opvang en zorg van uw kind: € 10,50 per uur.

Het uurtarief is all inclusive : inclusief alle verzorgende artikelen, gebruik van materialen, (warme) maaltijden, Pampers, gebruik slaapzakjes, zuivel, flesvoeding, fruit en groente en deelname aan geboden activiteiten, muziek op schoot, dans & drama, bezoek kinderboerderij, screening door kinderfysiotherapeut, senso motorisch therapeut, pedagoog en peutersport, uitstapjes dierentuin etc.

100% THUIS is gerechtigd per januari de tarieven aan te passen.

De inschrijf/ administratiekosten bedragen € 49,50.

U krijgt via de belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten over dit bedrag via http://www.toeslagen.nl/ ; uw kinderopvangtoeslag.