Veiligheid & Gezondheid

Wettelijke eisen

Zorg voor veiligheid en gezondheid is essentieel. Wij werken met veiligheid- en gezondheidsbeleid welke niet statisch is maar dynamisch. Dit houdt in dat we periodiek ons beleid aanpassen en vanuit daar werken.