Veiligheid & Gezondheid

Wettelijke eisen

Zorg voor veiligheid en gezondheid is essentieel. Op elke 100% THUIS KDV locatie wordt ieder jaar een grondige risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Op grond van de inventarisaties worden indien nodig verbeterplannen opgesteld.

Uitvoering

De inventarisatie bevat checklists waarin veiligheid, gezondheid en hygiëne aan bod komen. Deze is gebaseerd op de methodes “Veiligheidsmanagement” en “Gezondheidsmanagement” van de Stichting Consument en Veiligheid. Een checklist dekt natuurlijk niet alles. Elke situatie is weer anders.

gezondheidsmanagementKDV (pdf)

MethodeVeiligheidsmanagementKDV (pdf)