Verzekeringen

Kinderdagverblijf 100% THUIS heeft als dienstverlenende organisatie ten behoeve van goed functioneren een aantal verzekeringen afgesloten:

Collectieve ongevallenverzekering
Indien uw kind(eren) tijdens het verblijf op het kindercentrum te maken krijgt met een ongeval is het kindercentrum in staat de hiervoor gemaakte dokters- en tandarts- (etc.) kosten te verhalen op de verzekeringsmaatschappij.

Algemene aansprakelijkheidsverzekering
Indien het kindercentrum (of haar pedagogisch medewerksters) persoons- of goederenschade aanricht is zij in staat dit te verhalen op de verzekeringsmaatschappij. Uitzondering hierop is de schade aan kleding ingeval van knutselen of het verloren gaan van bijvoorbeeld een knuffeldier. De pedagogisch medewerksters zullen ten alle tijden beschadiging van de kleding van uw kind(eren) proberen te voorkomen. Mocht het zich toch voordoen is dit voor eigen risico.