Verzorging & Voeding

100% THUIS heeft alles in huis wat nodig is voor een goede lichamelijke verzorging van het kind; het is all- inclusive! In principe hoeft u niets mee te nemen.

De pedagogisch medewerkers kunnen voor de kinderen gedurende een hele dag kiezen uit de volgende voedingsartikelen:

Kinderen tot maximaal 15 maanden:

Nutrilon en Friso 1 en 2 Standaard
Rijstebloem
Olvarit-fruit (1e hapje & 6 mnd pot)
Olvarit-groente (1e hapje, 6 mnd pot & 8 mnd pot)

Olvarit warme maaltijden voor alle leeftijden

Kinderen van alle leeftijden:

Slapen

Een kind moet uitgerust zijn om de wereld aan te kunnen, daarvoor is voldoende slaap van belang. Voor baby’s wordt ook bij het slapen het ritme van thuis gevolgd. Dit ritme verschilt per kind en daar wordt rekening mee gehouden. De groepsleiding gaat hierbij uit van de individuele behoefte van het kind. Het kinderdagverblijf is voorzien van aparte slaapkamers waar de kinderen in alle rust kunnen slapen. Er zijn voldoende slaapplekken aanwezig. De meeste kinderen nemen hun eigen vertrouwde knuffel mee van huis.

Luiers

Het kinderdagverblijf verzorgt in alle maten Pampers luiers voor de kinderen.

Medicijnen & vaccinaties

Het personeel mag GEEN medicijnen toedienen aan de kinderen. Uitzonderingen op deze regel zijn uitsluitend mogelijk op uw verzoek (medicijnfomulier 100% THUIS) en gelden alleen voor de volgende medicijnen:

Antibioticum, maximaal 1x per dag
Ventolin (puf), maximaal 2x per dag
Hoestdrank, maximaal 1x per dag
Neusspray, maximaal 1x per dag

Belangrijk hierin is de schriftelijke bevestiging (formulier) o.v.v. datum van aanvraag, de naam van het kind, geboortedatum van het kind, naam van het medicijn, reden van geven medicijn, de data van indienen, de tijden van indienen en handtekening voor toestemming. Uitzonderingen op deze regel zijn uitsluitend (telefonisch) mogelijk op uw verzoek, gehoord door een tweede collega, op voorwaarde dat het kind binnen een uur u gehaald wordt; het toedienen van één zetpil paracetamol van 120 mg bij koorts vanaf 39ºC.

In Nederland wordt in het kader van het ‘Rijksvaccinatieprogramma’ aan alle kinderen gratis vaccinatie aangeboden tegen een aantal infectieziekten die ernstig kunnen verlopen. De ent-administratie roept de kinderen hiervoor automatisch op. Vaccinaties vinden plaats op het consultatiebureau, de GGD of in uitzonderingsgevallen bij de huisarts. Kinderen die, om welke reden dan ook, een of meer vaccinaties hebben gemist, kunnen in de meeste gevallen de gemiste inentingen later inhalen. Het Rijksvaccinatieprogramma ziet er als volgt uit:

leeftijd vaccinatie
2 maanden DKTP-Hib-1 + Pneu-1 (+ Hep B)
3 maanden DKTP-Hib-2 + Pneu-2 (+ Hep B)
4 maanden DKTP-Hib-3 + Pneu-3 (+ Hep B)
11 maanden DKTP 4-Hib-4 + Pneu-4 (+ Hep B)
14 maanden BMR-1 + Men C
4 jaar DKTP-5
9 jaar DTP-6 + BMR-2

Hepatitis B vaccinatie wordt alleen gegeven aan kinderen met een verhoogd risico op hepatitis B. Deze kinderen krijgen bij de geboorte een eerste hepatitis B-vaccin en hepatitis B-immunoglobuline, en vervolgens op de leeftijd van 2, 3, 4 en 11 maanden een gecombineerd DKTP-Hib-Hep B-vaccin aangeboden.

Uitleg afkortingen

BMR bof, mazelen, rodehond
DKTP difterie, kinkhoest, tetanus, polio
DKP difterie, tetanus, polio
Hep B hepatitis B
Hib Haemophilus influenzae type b, (vorm van hersenvliesontsteking)
Men C Meningokokken C
Pneu pneumokokken

Dit schema is het standaardschema. Er kunnen diverse redenen zijn om van dit schema af te wijken, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte van het kind. Na inentingen kunnen bijverschijnselen optreden. Deze zijn meestal licht van aard. Hieronder volgt een opsomming van de meest voorkomende bijverschijnselen per inenting.

BCG zwerend wondje
BMR lichte temperatuursverhoging na 10 dagen (zeldzaam) en rode vlekjes over het lichaam (zeldzaam)
DKTP spierpijn en roodheid op de plaats van de prik en lichte temperatuurverhoging gedurende maximaal 24 uur
DKP spierpijn en roodheid op de plaats van de prik
Hib spierpijn en roodheid op de plaats van de prik en lichte temperatuursverhoging
MenC spierpijn en roodheid op de plaats van de prik en lichte temperatuursverhoging