Visie

De eerste vier jaren van zijn/haar leven zijn voor uw kind(eren) de grondlegging voor het verdere leven. Als kindercentrum dragen wij mede verantwoordelijkheid in de zorg tijdens deze eerste vier jaren. 100% THUIS realiseert zich dat deze zorg altijd van goede kwaliteit moet zijn.

Kinderdagverblijf 100% THUIS heeft zich dan ook als doel gesteld om uw kind(eren) in een sfeervolle, kindvriendelijke en kindveilige omgeving kinderopvang te bieden met veel aandacht en persoonlijke toewijding.

100% THUIS streeft ernaar om uw kind(eren) in een groep met diverse leeftijdsgenootjes en in de verschillende ontwikkelingsfasen optimaal op pedagogisch verantwoorde wijze te begeleiden en te stimuleren teneinde als volwaardig volwassene in de toekomst te functioneren.

100% THUIS Kinderdagverblijven: Kleinschalig, huiselijk, professioneel & eigentijds

Uw kind is 100% WELKOM!