Welkom

Kinderdagverblijf 100% THUIS biedt kinderopvang in Amersfoort voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 100% THUIS is een kleinschalig, professioneel en huiselijk kinderdagverblijf waarbij 100% THUIS de kinderen en de ouders het THUIS gevoel wil meegeven.

Alle vestigingen van 100% THUIS zijn goedgekeurd door de GGD en gemeente Amersfoort en voldoen aan alle wettelijke eisen en verplichtingen en is daarom volgens de nieuwe Wet Kinderopvang opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.

Professionele opvang voor u en uw kind op een excellent niveau, door middel van onze vijf pijlers. Wij hebben in ons centrum zowel een kinderfysiotherapeut als een senso motorisch therapeut die de kinderen observeren en begeleiden. Na overleg met ouders kunnen deze deskundigen op een praktische manier gedegen advies en/ of therapie geven. Ook zijn aan ons centrum een kinderkapper, en kinderfotograaf verbonden.

100% THUIS draagt zorg voor een veilige en zorgzame plek, waarin het kind, kind kan zijn en zich optimaal kan ontwikkelen. 100% THUIS wil service op maat bieden en flexibel zijn.

Wilt u meer informatie ontvangen en/ of uw kind voor ons kinderdagverblijf opgeven dan kunt u contact met ons opnemen: 033-2866410 of mail naarinfo@100procentthuis.nl

Wij geven u graag een rondleiding!

Wij hopen dat u en uw kind(eren) zich 100% THUIS zullen voelen!